Využite 50% zľavu na WooCommerce plugin Veľkoobchod od Toret Plugins.

Implementácia ČSOB platobnej brány cez Toret plugin

Implementácia ČSOB platobnej brány cez Toret plugin

Tento článok pracuje s verziou WooCommerce pluginu Toret ČSOB 1.4.8.

Implementácia ČSOB platobnej brány na e-shop sa môže zdať ako náročný proces najmä pre menej technicky zdatného človeka. Vďaka WordPress pluginom to nemusí byť vôbec náročné. Nasadenie ČSOB platobnej brány je vďaka pluginu od Toret Plugins naozaj jednoduché. Verím, že Vám pri tom bude nápomocný aj tento návod.

Užitočné odkazy

Cenník platobnej brány ČSOB

STARTIndividuálna ponuka
Obrat kartouDo 50 000 CZK/mesiacNad 50 000 CZK/mesiac
Minimálny poplatok za transakciu:0,37 % + 0,50 CZKPodľa individuálnej ponuky
Aktivácia služby1 890 CZK1 890 CZK
Mesačne99 CZKPodľa individuálnej ponuky
Cenník ČSOB platobnej brány

Čo všetko Toret ČSOB plugin dokáže?

Toret ČSOB plugin pre WordPress slúži na integráciu ČSOB platobnej brány do WooCommerce e-shopu.

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Funkcie pluginu

 • ČSOB platobná brána (ostrá, aj testovacia)
 • Možnosť platby kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club)
 • Podpora platieb v deviatich rôznych menách (EUR, CZK, PLN, USD, GBP, HUF, NOK, SEK, RON)
 • Google Pay ako samostatná platobná metóda
 • Možnosť nastaviť si vlastnú ikonku platobnej metódy
 • Automatické vrátenie peňazí po zmene stavu objednávky na Zrušená
 • Možnosť vybrať krajinu, pre ktorú bude táto platobná brána aktívna
 • Opakovaná platba (treba napísať na Toret podporu)

Všetky tieto užitočné funkcie zabezpečia Vašim zákazníkom konfort pri výbere spôsobu platby a tiež pri samotnej platbe, čo Vám nepochybne pomôže k zvýšeniu konverzií.

Cena za Toret ČSOB plugin

Cena Toret ČSOB pluginu je 2500 KČ s DPH ročne (cca 105€). V cene je zahrnuté:

 • 1 rok aktualizácie
 • 1 rok podpora
 • zľava 50% na predĺženie licencie na ďalší rok (1250 KČ s DPH / cca 52,60€)
 • 14 dní garancia vatenia peňazí
 • ZDARMA: 3 mesiace predplatné Toret WooCommerce Manager pre Android

60% zľava na Toret ČSOB plugin

Zľava: 60%
Toret ČSOB WordPress plugin integruje do WooCommerce platobnú bránu ČSOB. Podporuje, platbu kartou, automatické vracanie pňazí a ďalšie.
Využiť zľavu
Po exspirácii

Postup a nastavenia pluginu

Ak už máte e-shop hotový a chcete naň nasadiť ČSOB platobnú bránu, najprv budete musieť požiadať o platobnú bránu cez registračný formulár a uzavrieť zmluvu s bankou ČSOB.

Riešiť platobnú bránu má zmysel až keď je Váš e-shop vytvorený a viac menej pripravený na spusenie. Ak ste od dokončenia internetového obchodu ešte ďaleko, implementáciu platobnej brány odložte a vráťre sa k tomuto navodu neskôr.

Po uzavretí zmluvy dostanete od banky prístupové údaje do aplikácie POS Merchant a testovacej zóny.

Inštalácia a aktivácia pluginu Toret ČSOB

Toret ČSOB plugin si po zakúpení môžete stiahnuť priamo z potvrdzovacieho emailu, ktorý Vám po uhradení objednávky pošle Toret na Vašu emailovú adresu, alebo si ho stiahnite z účtu.

Plugin Toret ČSOB si nainštalujte do WordPressu a zadajte v ňom licenčný kľúč. Ten takisto nájdete v potvrdzovacom emaili, alebo vo svojom účte na toret.cz v časti Licencie.

Overenie licencie pluginu Toret ČSOB
Overenie licencie pluginu Toret ČSOB

Po overení licenčného kľúča prejdite v ľavom menu do sekcie WooComerce -> Nastavenia -> Platby.

Nastavenie Toret ČSOB pluginu
Platobné nastavenia pluginu WooCommerce

Môžete si všimnúť, že v tejto sekcii WooCommerce nastavení pribudli dve platobné metódy: ČSOB Payment Gateway (ČSOB platobná brána) a ČSOB Google Pay Gateway (ČSOB Google Pay brána).

ČSOB Payment Gateway a ČSOB Google Pay Gateway v nastavenia WooCommerce
ČSOB Payment Gateway a ČSOB Google Pay Gateway v nastavenia WooCommerce

Nastavenia ČSOB Payment gateway

Pre nastavenia ČSOB platobnej brány a všeobecných nastavení určených pre testovanie a ostré nasadenie platobnej brány prejdite do ČSOB Payment gateway.

Nastavenia testovania ČSOB platobnej brány
Prechod do nastavení ČSOB Payment Gateway
 • Title (Nadpis): Názov platobnej brány ČSOB Payment Gateway. Predvolene je nastavený ČSOB payment gateway.
 • Description (Popis): Popis platobnej metódy, ktorý sa bude zobrazovať v pokladni. Predovelný je Pay via ČSOB payment gateway.
 • Payment method icon (Ikonka platobnej metódy): Ikonka tejto platobnej metódy, ktorá sa bude zobrazovať v pokladni. K predvolenej ikonke je nastavená cesta vasa-domena.sk/wp-content/plugins/toret-csob/public/assets/images/csob-en-108px.png.
 • Payment refund (Vrátená platba): Možnosť zapnúť automatické vrátenie peňazí, ak sa stav objednávky zmení na Zrušená.
 • Store name (Názov e-shopu): Tu zadajte názov Vášho e-shopu, ktorý sa bude zobrazovať detailoch platby. Predvolene sa bude zobrazovať názov webovej stránky.
 • Merchant ID (ID obchodníka): ID obchodníka Vám pridelí banka po podpísaní zmluvy. Je nevyhnutné pre uskutočňovanie testovacích a reálnych platieb.
 • Upload test private key (Nahrať testovací súkromný kľúč): Testovací privátny kľúč si vygenerujete v integračnom prostredí ČSOB. Slúži len na testovacie účely.
 • Selected test private key path (Vybraná cesta k testovaciemu súkromnému kľúču): Tu sa bude zobrazovať cesta k testovaciemu privátnemu kľúču v FTP (File Transfer Protokol), po tom, čo nahráte privátny kľúč a uložíte nastavenia.
 • Upload production private key (Nahrať produkčný súkromný kľúč): Tento privátny kľúč si vygenerujete takisto v integračnom prostredí ČSOB. Slúži už na účely prijímania reálnych platieb a nepoužíva sa na testovanie platobnej brány.
 • Selected production private key path (Vybraná cesta k produkčnému privátnemu kľúču): Tu sa bude zobrazovať cesta k privátnemu kľúču v FTP, hneď po tom, čo ho nahráte a uložíte nastavenia.
 • Testing payment gateway (Testovacia platobná brána): Slúži na testovanie ČSOB platobnej brány. Na testovacie účely nevyhnutne potrebujete testovací súkromný kľúč. Ak by ste aj zaškrtli toto nastavenie. Bez testovacieho kľúča nebude možné platobnú bránu testovať.
 • Disable automatic close (Test mode only) (Zakázať automatické zatváranie - len v testovacom móde): Zakázať automatické zavretie platby. Tá musí byť ukončená do 7 dní od jej inicializácie. Toto nastavenie majte povolené len na testovanie ČSOB platobnej brány počas jej implementácie.
 • Enabled shipping methods (Povoliť spôsoby dopravy): Vyberte konkrétne spôsoby dopravy, pri ktorých umožníte túto platobnú metódu. Ak ju chcete nechať povolenú pre všetky spôsoby dopravy, nechajte políčko prázdne. (Spôsoby dopravy vytvárate v časti Doprava vo WooCommerce nastaveniach).
 • Enabled countries (Povoliť krajiny): Možnosť vybrať krajinu, pre ktorú bude táto platobná brána aktívna. Ak ju chcete nechať povolenú pre všetky krajiny, nechajte políčko prázdne.
Nastavenia ČSOB Payment Getaway
Nastavenia ČSOB Payment Getaway

Nastavenia ČSOB Google Pay Gateway

Nastavenia ČSOB Google Pay Gateway sú podobné ako pri ČSOB Payment Gateway len stručnejšie.

Nastavenia ČSOB Google Pay Gateway
Prechod do nastavení ČSOB Google Pay Gateway
 • Title (Nadpis): Názov platobnej brány ČSOB Google Pay Gateway. Predvolene nastavený je ČSOB Google Pay payment gateway.
 • Description (Popis): Popis platobnej metódy, ktorý sa bude zobrazovať v pokladni. Predovelný je Pay via ČSOB Google Pay gateway.
 • Payment method icon (Ikonka platobnej metódy): Ikonka tejto platobnej metódy, ktorá sa bude zobrazovať v pokladni. K predvolenej ikonke je nastavená cesta vasa-domena.sk/wp-content/plugins/toret-csob/public/assets/images/tcsob_googlepay.svg.
 • Testing payment gateway (Testovacia platobná brána): Slúži na testovanie ČSOB Google Pay platobnej brány. Na testovacie účely nevyhnutne potrebujete testovací súkromný kľúč, ktorý si vygenerujete v integračnom prostredí ČSOB a zadávate ho v nastaveniach ČSOB Paymen Gateway.
 • Enabled shipping methods (Povoliť spôsoby dopravy): Vyberte konkrétne spôsoby dopravy, pri ktorých umožníte túto platobnú metódu. Ak ju chcete nechať povolenú pre všetky spôsoby dopravy, nechajte políčko prázdne. (Spôsoby dopravy vytvárate v časti Doprava vo WooCommerce nastaveniach).
 • Enabled countries (Povoliť krajiny): Možnosť vybrať krajinu, pre ktorú bude táto platobná brána aktívna. Ak ju chcete nechať povolenú pre všetky krajiny, nechajte políčko prázdne.
Nastavenia ČSOB Google Pay Getaway
Nastavenia ČSOB Google Pay Getaway

Testovanie ČSOB platobnej brány

V integračnom prostredí ČSOB si vygenerujte testovacie kľúče (privátny a verejný).

 • Merchant ID - Nájdete ho v emaili od ČSOB.
 • E-mail - Email, ktorý ste zadali v registračnom formulári.
Vygenerovanie verejného a súkromného kľúča
Vygenerovanie testovacieho verejného a súkromného kľúča

V nastaveniach pluginu v ČSOB payment gateway vyplňte ID obchodníka (Merchant ID), nahrajte privátny kľúč (KEY) a pre testovacie účely povolte testovací mód.

Z výberu platobných metód zvoľte Platba kartou (Payment card).

Testovacie nastavenia ČSOB platobnej brány
Testovacie nastavenia ČSOB platobnej brány

Verejný kľúč (PUB) vložte v integračnom prostredí cez tlačidlo Upload public key.

Odoslanie verejného kľúča
Odoslanie testovacieho verejného kľúča

Po dokončení vyššie uvedených nastavení môžete prejsť na testovacie platby. Dokopy budú štyri.

 • Úspečná platba
 • Zrušená platba
 • Exspirovaná platba
 • Rezervovaná platba

Pre testovacie účely použite údaje karty:

 • Číslo karty: 4000007000010006
 • CVC: 100
 • Dátum exspirácie: Akýkoľvek budúci dátum. (Napr. 06/72).

Nakoniec je potrebné vykonať validáciu platieb v implementačnom prostredí ČSOB a odoslať požiadavku na schválenie vykonaného testovania platobnej brány. Po schválení Vám ČSOB aktivuje produkčné prostredie a zašle informácie pre nasadenie produkčnej platobnej brány.

Nasadenie ČSOB platobnej brány do produkcie

Vygenerujte si produkčné kľúče (verejný a súkromný).

 • Merchant ID - Nájdete ho v emaili od ČSOB.
 • E-mail - Email, ktorý ste zadali v registračnom formulári.
Vygenerovanie produkčných kľúčov
Vygenerovanie produkčného verejného a súkromného kľúča

Súkromný kľúč si pridáte vo WordPress administrácii v nastaveniach platobnej brány.

Prejdite do WooCommerce -> Nastavenia -> Platby.

Nastavenie Toret ČSOB pluginu
Nastavenia ČSOB platobnej brány vo WooCommerce

Otvorte ČSOB Payment Gateway nastavenia.

Nastavenia testovania ČSOB platobnej brány
Nastavenia ČSOB platobnej brány

Cez Upload production private key nahrajte vygenerovaný produkčný privátny kľúč.

Nahrať produkčný privátny kľúč
Nahratie produkčného privátneho kľúča v nastaveniach ČSOB platobnej brány

Verejný kľúč odošlite cez tlačidlo Upload public key na stránke platebnibrana.csob.cz/keygen.

Upload produkčného verejného kľúča
Odoslanie produkčného verejného kľúča

Na Vašu registračnú emailovú adresu dostanete od banky aktivačný kód, ktorým vo webovej aplikácii POS Merchant potvrdíte požiadavku na pridanie kľúča.

Nakoniec prejdite do WordPress administrácii a v nastaveniach ČSOB Payment Gateway vypnite testovací mód.

Vypnutie testovacieho módu
Vypnutie testovacieho módu

Na záver môžete jednoducho otestovať, či platobná brána funguje.
Vytvorte na Vašom e-shope testovaciu objednávku. Ak Vás po dokončení objednávky presmeruje na ČSOB platobnú bránu, to znamená, že všetko funguje tak ako má.

S wp-zlavy.sk ušetríte!

Nestihli ste zľavu na Toret ČSOB plugin, alebo by ste potrebovali iný Toret plugin? využite exkluzívnu zľavu, ktorá platí na ktorýkoľvek WordPress plugin od Toret Plugins.

20% zľava na všetky pluginy od Toret

Zľava: 15%
Unikátny 20% zľavový kupón na všetky WooCommerce pluginy od Toret iba u nás!
Skopírovať kupón
Platnosť do:16.09.2024
Pridajte hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP-Zľavy.sk newsletter

Vždy aktuálne WordPress zľavy!

Začnite odoberať náš newsletter a už nezmeškáte žiadne zľavy a akcie na WordPress pluginy, šablóny, kurzy, hostingy a domény!

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek! Ďakujeme.

Zdieľať
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram